kommende arrangement - 15. september 2017

historisk vandring i apotekergata og kirkegata

Apotekergata er et av Ålesunds eldste gateløp. Vi retter bl.a. fokus mot historiske og nåværende butikker i dette sentrale området av byen.
Apotekergata er et av Ålesunds eldste gateløp. Vi retter bl.a. fokus mot historiske og nåværende butikker i dette sentrale området av byen.

Neste arrangement i regi av Aalesund Historielag går av stabelen fredag 15. september 2017, kl. 18.00.

I forbindelse med Aspøydagane arrangeres en historisk vandring i Apotekergata og østre del av Kirkegata i Ålesund, fra Aksel Holms plass til "Murgaarden". Vi retter særlig oppmerksomheten mot butikker, bedrifter og institusjoner som gjennom tidene har hatt tilhold i disse gamle og innholdsrike gateløpene i Ålesund.

Den historiske vandringen er fritt tilgjengelig for alle interesserte. Oppmøte kl. 18.00. ved Aksel Holms plass, fredag 15. september. Gratis adgang, vel møtt!

* * *

AKTUELT

*Historisk-musikalsk forestilling i Godtemplarnes Hus var tidligere annonsert å gjennomføres i oktober 2017. På grunn av andre krevende arbeidsoppdrag i høst har vi sett oss nødt til å utsette dette arrangementet til like over nyttår. Forestillingen går av stabelen søndag 7. januar 2018, kl. 18.00.

*I forbindelse med planene om bygging av Badeland og leiligheter på Øvre Utstillingsplass i Ålesund har Aalesund Historielag sendt et brev med innspill til utformingen av dette byutviklingsprosjektet. Vi stiller oss positive til Badeland, men foreslår bl.a. at den verneverdige bygningen Stallane bevares som inngangsparti til det nye anlegget og ikke jevnes med jorda slik foreløpige planer viser. Les hele brevet under menyen: "Prosjekter - kulturminnevern".

 

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av