Arrangementer

Formålsparagrafen til Aalesund Historielag omfatter to hovedområder, nemlig historieformidling og kulturminnevern. Våre aktiviteter knytter seg nært opp til å arbeide for disse viktige sakene. Vi organiserer jevnlig relevante arrangementer innenfor disse virkeområdene. Pågående prosjekter Aalesund Historielag er involvert i finnes i egne punkter i menyen til venstre på nettsiden.

*

Siden stiftelsen i mars 2014 har Aalesund Historielag først og fremst konsentrert sine arrangementer omkring følgende tre kategorier: 1) Historiske vandringer, 2) Foredrag, 3) Historisk-musikalske forestillinger. Inn i mellom har vi også organisert andre typer aktiviteter. For aktivitetsåret 2018/19 har Aalesund Historielag planlagt følgende arrangementer:

*

ÅRSPROGRAM 2018/19

*

20. april 2018: Historisk vandring fra Ysteneset til Røysa

I april inviterer vi til historisk vandring på Nørvøya i området Ysteneset, Buholmstranda og Røysa. Vi beveger oss her i fotsporene til bl.a. hus-, skips-, gjerde- og røysbyggere. Dette sentrale området i Ålesund er rik på byhistorie. Her befinner seg f.eks. noen av de eldste husene i sentrum, som overlevde bybrannen i 1904. Sted: Oppmøte i krysset Ystenesgata / Repslagergata. Tid: Fredag 20. april 2018, kl. 18.00. Gratis adgang for alle interesserte.

*

10. juni 2018: Historisk vandring langs Borgundveien på Nørve

I juni arrangeres en historisk vandring langs Borgundveien på Nørve. Fokus rettes her særlig mot byens verdifulle villabygninger med tilhørende hageanlegg. Nørve danner en kjerne i det ålesundske villastrøket, som vokste frem i omådet mellom Volsdalen og Gåseide i perioden ca. 1900 til 1930-tallet. Sted: Oppmøte i krysset Byfogd Rønnebergs vei / Borgundveien. Tid: Søndag 10. juni 2018, kl. 18.00. Gratis adgang for alle interesserte.

*

7. september 2018: Historisk vandring i Steinvågen på Aspøya

I forbindelse med Aspøydagane i september arrangerer vi en historisk vandring i Steinvågen. Tematikken knyttes her til stort og smått fra den omfangsrike historia til denne gamle bydelen på Aspøya. Handel, skipsbygging og sjøfart er noen sentrale emner. Over Steinvågsundet gikk tidligere fløtten, og her på stedet kom Ålesunds første avistrykkeri på land i 1856. Sted: Oppmøte på Steinvågsbakken. Tid: Fredag 7. september 2018, kl. 18.00. Gratis adgang for alle interesserte.

*

13. januar 2019: Historisk-musikalsk forestilling i gamle Sunnmørsposten

I januar 2019 arrangeres en historisk-musikalsk forestilling med tematikk fra avisenes historie i Ålesund. Sunnmørspostens gamle avistrykkeri, i dag kjent som Kulturhuset Dragen, danner rammen omkring presentasjonen av pressens virke i Ålesund siden 1856. Tekster ledsages av musikalske innslag relevant for emnet. Sted: Sunnmørspostens gamle avistrykkeri (Kulturhuset Dragen), Storgata 25. Tid: Søndag 13. januar 2019, kl. 18.00. Ord. pris: kr 200,- Medl.pris: kr 100,-

*

Februar 2019: Foredrag og årsmøte i Aalesund Historielag

Historielaget avslutter sitt årsprogram 2018/19 med et åpent foredrag i forbindelse med årsmøtet i februar 2019. Tema og foredragsholder er foreløpig ikke fastlagt, men emnet vil selvfølgelig befinne seg godt forankret innenfor Ålesund bys historie. Sted: Annonseres på et seinere tidspunkt. Tid: Februar 2019, tidspunkt annonseres. Gratis adgang til foredraget for alle interesserte.

*

MERK: Alle arrangementer annonseres i lokalavisene i forkant. Bortsett fra selve årsmøtet, som er forbeholdt medlemmene i Aalesund Historielag, er aktivitetene ovenfor fritt tilgjengelige for alle og enhver. Vel møtt!

 

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av