Arrangementer

Formålsparagrafen til Aalesund Historielag omfatter tre hovedområder, nemlig historieformidling, kulturarv og kulturminnevern. Våre aktiviteter knytter seg nært opp til å arbeide for disse viktige sakene. Vi organiserer jevnlig relevante arrangementer innenfor disse virkeområdene. Prosjekter Aalesund Historielag er eller har vært involvert i finnes i egne punkter i menyen til venstre på nettsiden.

*

Siden stiftelsen i mars 2014 har Aalesund Historielag først og fremst konsentrert sine arrangementer omkring følgende tre kategorier: 1) Historiske vandringer, 2) Foredrag, 3) Historisk-musikalske forestillinger. Inn i mellom har vi også organisert andre typer aktiviteter. For aktivitetsåret 2019/20 har Aalesund Historielag planlagt følgende arrangementer:

*

ÅRSPROGRAM 2019/20

*

28. april 2019 - Historisk vandring Bak Fjellet

I april inviterer vi til en historisk vandring på Nørvøya Bak Fjellet. Bydelen nord om det bratte fjell i Ålesund har en interessant historie. Vi presenterer en rekke temaer fra stort og smått i området, som f.eks. kapellet ved kirkegården, Breidablik, Ravneskaret, Borgernes vei, arbeiderboliger, fiskeindustri og Verpingsvika. Sted: Bak Fjellet, oppmøte ved Trollhaugen (nordlig inng. byparken), Ålesund. Tid: Søndag 28. april 2019, kl. 18.00.

*

21. juni 2019 - Historisk vandring fra Steinvågneset til Skarbøvikane

I juni arrangeres en historisk vandring fra Steinvågneset til Villumsplassen i Skarbøvikane. Vi vandrer i fotspor til både handelsborgere, gårdbrukere, fiskere og andre beboere i bydelen. Temaene for vandringen er varierte, og vil bl.a. omfatte postvesen, handel, gårdssamfunn, foreningsliv, industri og sjøfart. Sted: Steinvågneset og Skarbøvikane, oppmøte ved Tonnings gate 10, Ålesund. Tid: Fredag 21. juni 2019, kl. 18.00.

*

13. september 2019 - Historisk vandring blant håndverkere på Aspøya

I forbindelse med Aspøydagane arrangerer historielaget i september en historisk vandring i Hellegata, Nedre Strandgate og Prestegata på Aspøya. Dette blir en temavandring, som vil dreie seg om håndverk og industri i dette området gjennom tidene. Vi tar for oss både utøvere, lokaliteter og produksjoner innen forskjellige håndverksfag. Sted: Aspøya, oppmøte ved den østlige inngangen til Aspøyskolen, Ålesund. Tid: Fredag 13. september 2019, kl. 18.00.

*

14. januar 2020 - Historisk-musikalsk forestilling i Metodistkirka

I januar 2020 arrangeres en historisk-musikalsk forestilling i den gamle Metodistkirka, som nå er overtatt og pusset opp av Kirkens Bymisjon. Metodistmenigheten etablerte seg i Ålesund i 1888 og oppførte den aktuelle kirka i 1905. Vi gir et utdrag fra bygningens historie og metodistenes virke her i byen, akkompagnert av tekster, sang og musikk relevante for tematikken. Sted: Metodistkirka, Parkgata 9, Ålesund. Tid: Tirsdag 14. januar 2020, kl. 18.00. Pris: ordinær kr 200,- og medlemmer av historielaget kr 100,-

*

Februar 2020 - Foredrag og årsmøte i Aalesund Historielag

Historielaget avslutter sitt årsprogram 2019/20 med et åpent foredrag i forkant av årsmøtet i februar 2020. Tema og foredragsholder er foreløpig ikke fastlagt, men emnet vil selvfølgelig befinne seg godt forankret innenfor Ålesund bys historie. Sted: Annonseres på et seinere tidspunkt. Tid: Februar 2020, tidspunkt annonseres.

*

MERK: Alle arrangementer annonseres i lokalavisene i forkant. Bortsett fra selve årsmøtet, som er forbeholdt medlemmene i Aalesund Historielag, er aktivitetene ovenfor fritt tilgjengelige for alle og enhver. Vel møtt!

 

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av