Arrangementer

Formålsparagrafen til Aalesund Historielag omfatter tre hovedområder, nemlig historieformidling, kulturarv og kulturminnevern i Ålesund by. Våre aktiviteter knytter seg nært opp til å arbeide for disse viktige sakene. Vi organiserer jevnlig relevante arrangementer innenfor disse virkeområdene. Prosjekter Aalesund Historielag er eller har vært involvert i finnes i egne punkter i menyen til venstre på nettsiden.

*

Siden stiftelsen i mars 2014 har Aalesund Historielag først og fremst konsentrert sine arrangementer omkring følgende tre kategorier: 1) Historiske vandringer, 2) Foredrag, 3) Historisk-musikalske forestillinger. Inn i mellom har vi også organisert andre typer aktiviteter. For aktivitetsåret 2020/21 har Aalesund Historielag planlagt følgende arrangementer:

*

ÅRSPROGRAM 2020

-

Kjære medlemmer,

SØNDAG 18.oktober kl. 13 håper vi endelig å kunne møte dere til den første vandring dette spesielle og utfordrende året. Oppmøte blir på det gamle Volsdalstunet der Ivar og Mia Volsdal møter oss og informere om stedets historie.  Deretter går vi videre i nærmiljøet og nedover mot Volsdalsvågen - og her med Malvin Dalhus som stødig cicerone.

 

Denne vandringen blir kun for dere som er medlemmer i Aalesund Historielag, og dermed ikke annonsert i avisen. Dette for å ha oversikt og navn på dere som møter, og slik reglene er,  i coronatiden,  vil vi notere navn og telefonnummer. (dette vil oppbevares i 10 dager).  Vi vil ha antibac tilgjengelig og også masker til den som ønsker det.

VI SER FRAM TIL Å SE DERE! 

 

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av