Arrangementer

Formålsparagrafen til Aalesund Historielag omfatter tre hovedområder, nemlig historieformidling, kulturarv og kulturminnevern i Ålesund by. Våre aktiviteter knytter seg nært opp til å arbeide for disse viktige sakene. Vi organiserer jevnlig relevante arrangementer innenfor disse virkeområdene. Prosjekter Aalesund Historielag er eller har vært involvert i finnes i egne punkter i menyen til venstre på nettsiden.

*

Siden stiftelsen i mars 2014 har Aalesund Historielag først og fremst konsentrert sine arrangementer omkring følgende tre kategorier: 1) Historiske vandringer, 2) Foredrag, 3) Historisk-musikalske forestillinger. Inn i mellom har vi også organisert andre typer aktiviteter. For aktivitetsåret 2020/21 har Aalesund Historielag planlagt følgende arrangementer:

*

ÅRSPROGRAM 2021

-

 

Info

Som alle andre foreninger m.m. ligger Aalesund Historielag ganske stille og venter på bedre dager for vandringer og møter.

Vi har kun hatt en vandring i 2020 – besøk og omvisning i det gamle Volsdalstunet der det eldste huset er fra 1570.

Men, senere i vår håper vi det skal være mulig å gjennomføre følgende 2 vandringer vi har måttet utsette.

1)      Vandring langs Ålesundet med tidligere lærer og forfatter Knut Maaseide.

2)      En kveld sammen med forfatteren Ole M. Ellefsen – der han forteller om fra boken sin om Ole Brude.

Årsmøtet som var planlagt innen mars – må vi nok også skyve på siden vi håper at flere enn 10 (som er det som er lov nå) vil være med på det.

Aalesund Historielag ser framover, og ønsker å kunne friste dere til vandringer og medlemsskap. 

Hilsen Anne Standal - 91545374

 

* * *

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av