Arrangementer

Formålsparagrafen til Aalesund Historielag omfatter tre hovedområder, nemlig historieformidling, kulturarv og kulturminnevern. Våre aktiviteter knytter seg nært opp til å arbeide for disse viktige sakene. Vi organiserer jevnlig relevante arrangementer innenfor disse virkeområdene. Pågående prosjekter Aalesund Historielag er involvert i finnes i egne punkter i menyen til venstre på nettsiden.

*

Siden stiftelsen i mars 2014 har Aalesund Historielag først og fremst konsentrert sine arrangementer omkring følgende tre kategorier: 1) Historiske vandringer, 2) Foredrag, 3) Historisk-musikalske forestillinger. Inn i mellom har vi også organisert andre typer aktiviteter. For aktivitetsåret 2018/19 har Aalesund Historielag planlagt følgende arrangementer:

*

ÅRSPROGRAM 2019/20

*

Årsprogrammet for 2019/20 er for tida under utarbeidelse.

*

MERK: Alle arrangementer annonseres i lokalavisene i forkant. Bortsett fra selve årsmøtet, som er forbeholdt medlemmene i Aalesund Historielag, er aktivitetene ovenfor fritt tilgjengelige for alle og enhver. Vel møtt!

 

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av