Arrangementer

Formålsparagrafen til Aalesund Historielag omfatter tre hovedområder, nemlig historieformidling, kulturarv og kulturminnevern i Ålesund by. Våre aktiviteter knytter seg nært opp til å arbeide for disse viktige sakene. Vi organiserer jevnlig relevante arrangementer innenfor disse virkeområdene. Prosjekter Aalesund Historielag er eller har vært involvert i finnes i egne punkter i menyen til venstre på nettsiden.

*

Siden stiftelsen i mars 2014 har Aalesund Historielag først og fremst konsentrert sine arrangementer omkring følgende tre kategorier: 1) Historiske vandringer, 2) Foredrag, 3) Historisk-musikalske forestillinger. Inn i mellom har vi også organisert andre typer aktiviteter. For aktivitetsåret 2020/21 har Aalesund Historielag planlagt følgende arrangementer:

*

ÅRSPROGRAM 2020/21

-

Aalesund Historielag har avholdt sitt årsmøte 2020. Styret skal nå konstituere seg, og kommer tilbake med informasjon om årets program etter hvert. Tid og sted for neste arrangement er foreløpig ikke bestemt.

 

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av