andre arrangementer

I tillegg til rekkene av historiske vandringer, foredrag og historisk-musikalske forestillinger involverer Aalesund Historielag seg med jevne mellomrom i andre arrangementer. Noen av disse har vært i egen regi og noen i samarbeid med andre aktører. Aalesund Historielag har vært med i organiseringen av følgende slike andre arrangementer:

-

*29. april 2017. Aalesund Historielag arrangerte Medlemsmøte med tema slektsforskning i Biblioteksalen, 3. etg., lavblokka Ålesund Rådhus. Bjørn Jonson Dale og Hanne Waksvik Heen informerte om fremgangsmåter og muligheter ved utarbeidelse av slektsregistre. Utfordringer knyttet til kilder og metodikk i slektsforskning ble tematisert. Ca. 60 personer deltok på dette åpne møtet.

*25. august 2015. I samarbeid med Fortidsminneforeningen og Sunnmørsposten arrangerte Aalesund Historielag et Folkemøte om byutvikling og arkitektur i Ålesund, avholdt i Sunnmørspostens auditorium. Møtet ble innledet av Torgeir Melsæter med foredraget Byutvikling og arkitektur i Ålesund fra 1960-åra til i dag, Bevaring og fornyelse i Jugendbyen ved havet. Under folkemøtet ble debatten omkring bevaring av Ålesunds særpregede bygningsmiljø tematisert. Samfunnsredaktør i Sunnmørsposten Jan Erik Røsvik ledet debatten hvor toppkandidater fra sju politiske partier deltok. Publikum: ca. 70 personer. Jfr. Sunnmørspostens nettavis, 25.8.2015.

*Mai 2014. I forbindelse med Grunnlovsjubileet var Aalesund Historielag involvert i en historisk skriftlig og audio-visuell reportasje i regi av Sunnmørsposten. Her deltok Bjørn Jonson Dale som historisk konsulent og Torgeir Melsæter som skuespiller til en skriftlig reportasje publisert i avisa og til et dramatisert historisk skuespill fra forskjellige steder i Ålesund sentrum. Jfr. Sunnmørspostens nettavis, 14.5.2014.

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av