historisk-musikalske forestillinger

Elisabeth Teige og Kato Nogva Flem deltok på den første Historisk-musikalske forestillingen i Ynglingen.
Elisabeth Teige og Kato Nogva Flem deltok på den første Historisk-musikalske forestillingen i Ynglingen.

I rekken av Historisk-musikalske forestillinger vil Aalesund Historielag hylle gamle foreninger og institusjoner i Ålesund, som gjennom tidene har vært sentrale i byggingen av byen både arkitektonisk og samfunnsmessig. Det dreier seg her om historieformidling i en blanding av tekst, bilder, drama, sang og musikk. Med disse arrangementene ønsker vi å rette fokus mot bevaring og bruk av Ålesunds gamle forenings- og institusjonsbygninger, som utgjør en viktig andel av byens umistelige kulturminner. Videre er målet å presentere ålesundske kunstnere innen forskjellige musikalske genre samt fremheve lokale komponister og diktere som gjennom tidene har beriket Ålesund med sine verker. Til sist søker vi på denne måten å presentere verdifulle skriftlige og visuelle kilder fra byens fortid. Aalesund Historielag har arrangert følgende Historisk-musikalske forestillinger:

-

*7. januar 2018. Sted: Losjesalen i GODTEMPLARNES HUS i Ålesund, Keiser Wilhelms gate 7. Medvirkende: Anne Standal (sanger), Martha Standal (sanger/danser), Per Jan Vinje (sanger/gitarist), Rasmus Bondevik (pianist), Sindre Søvik Erstad (deklamatør), Torgeir Melsæter (historiker). Tema: Historien til Godtemplarnes Hus, IOGT/Godtemplarordenen og andre IOGT-foreninger tilknyttet nevnte hus i Ålesund. Musikk og tekster i sin helhet direkte eller indirekte tilknyttet virksomhet i eller med utspring fra godtemplarbevegelsen her i byen (jfr. program i pdf-fil nederst på siden). Publikum: 1 forestilling med ca. 60 personer.

*3. november 2016. Sted: BEDEHUSET i Ålesund, Kipervikgata 19. Medvirkende: Sivert Blindheim (pianist), Aalesunds Mandssangforening, Oddmund Kjell Olsen (dirigent, vikar for Jon Gorrie), Sindre Søvik Erstad (deklamatør), Torgeir Melsæter (historiker). Tema: Historien til Bedehuset og Indremisjonen i Ålesund, akkompagnert av sunnmørske dikt, sang og musikk i stor grad med et religiøst tilsnitt (jfr. program i pdf-fil nederst på siden). Alesunds Mandssangforening, byens eldste bestående kor, var også tema for den historiske beretningen. Publikum: 1 forestilling med ca. 70 personer.

*11. september 2016. Sted: Storstua i SJØMANNS KVILE, Markvegen 4, Ålesund. Medvirkende: Beate Kipperberg (sanger), Sigurd A. Kipperberg (sanger/gitarist), Sindre Søvik Erstad (historieforteller). Tema: Sjøbyen Ålesund, fiske, sjøfart, Sjømanns Kvile, m.m., akkompagnert av sang og musikk forbundet med sjøfart, i særlig grad utdrag fra Hartvig Kirans syngespill Ola og Mariann (jfr. program i pdf-fil nederst på siden). Publikum: 2 forestillinger med tils. ca. 90 personer. Jfr. Bygdebladet 14.09.2016 (pdf-vedlegg nederst på siden).

*10. april 2016. Sted: Storsalen i YNGLINGEN, Aalesunds Ynglingeforening, Parkgata 14, Ålesund. Medvirkende: Elisabeth Teige (sopran), Kato Nogva Flem (pianist), Gunnar Myklebust (deklamatør), Torgeir Melsæter (historiker). Tema: Historien til Aalesunds Ynglingeforening, akkompagnert av sang, musikk og dikt forbundet med Ålesund og Ynglingen m.m. (jfr. program i pdf-fil nederst på siden). Publikum: 2 forestillinger med tils. ca. 100 personer. Jfr. Bygdebladet 13.04.2016 (pdf-vedlegg nederst på siden).

-

PROGRAM og AVISOMTALER fra Historisk-musikalske forestillinger:

avisomtale_bygdebladet_2016_04_13.pdf
avisomtale_bygdebladet_2016_09_14.pdf
program_bedehuset_2016_11_03.pdf
program_godtemplarnes_hus_2018_1_7.pdf
program_sj_manns_kvile_2016_09_11.pdf
program_ynglingen_2016_04_10.pdf

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av