HISTORiske vandringer

Første Historiske vandring fant sted i Einarvika i Ålesund. Utsnitt fra et postkort utgitt på 1890-tallet, med det særpregede snegleberget i forgrunnen.
Første Historiske vandring fant sted i Einarvika i Ålesund. Utsnitt fra et postkort utgitt på 1890-tallet, med det særpregede snegleberget i forgrunnen.

En av bærebjelkene i Aalesund Historielag sitt arbeid med formidling av Ålesunds historie er rekken av historiske vandringer. Her tar vi byens gater og steder aktivt i bruk. Målet med vandringene er å gi publikum en innføring i byens fortid presentert i nærhet til de omtalte temaene. Aalesund Historielag har arrangert følgende historiske vandringer:

-

*13. sept. 2019. Sted: ASPØYA, fra Aspøyskolen via Aksel Holms plass til "Håndverkeren". Fortellere: Malvin Dalhus, Torgeir Melsæter, Rolf Juliebø, Bjørg Stafseth Kristiansen og andre som tok ordet. Tema: håndverk og industri i Øwregata, Hellegata, Nedre Strandgate og Prestegata, med hovedvekt på midten av 1900-tallet. Publikum: ca. 30 personer.

*21. juni 2019. Sted: STEINVÅGNESET og SKARBØVIKANE. Fortellere: Svein Klokk, Torgeir Melsæter, Malvin Dalhus, Kjell Arne Slinning og andre som tok ordet. Tema: bl.a. postvesen, handel, gårdssamfunn, bedrifter, industri, sjøfart, Notholmen, Villumsplassen. Publikum: ca. 40 personer.

*28. april 2019. Sted: BAK FJELLET. Fortellere: Arne Knutsen, Rolf Juliebø, Nils Liaaen, Jan Arild Hagen, Torgeir Melsæter og andre som tok ordet. Tema: kirkegårdsveien, kapellet og kirkegården, Verpingsvika, arbeiderboliger, historiske personligheter m.m. Publikum: ca. 100 personer.

*7. september 2018. Sted: STEINVÅGEN. Fortellere: Torgeir Melsæter, Johan Grytten, Nils Liaaen, Kjell Arne Slinning, Malvin Dalhus, Jan Arild Hagen og flere andre som tok ordet. Tema: Stort og smått fra den rike historien til bydelen Steinvågen på Aspøya, bl.a. boligbygging, Ringgata, Liaaen skipsverft, Aspen gård, sagaenes Steinvågen, handelsvirksomhet, avistrykkerhistorie, Fløtten og Steinvågsbroa. Publikum: ca. 100 personer.

*10. juni 2018. Sted: Langs BORGUNDVEIEN på NØRVE. Fortellere: Torgeir Melsæter, Inger Kongshaug, André Karlsson, Mikael Brunsvik, Jan Arild Hagen, Sverre Strømsheim og andre som tok ordet. Tema: Villaeiendommer, gårdsbebyggelse og annen virksomhet på Lille Nørve. Vi rettet særlig fokus mot Ålesunds verdifulle villabygninger med tilhørende hageanlegg. Publikum: ca. 60 personer.

*20. april 2018. Sted: Fra YSTENESET via BUHOLMSTRANDA til RØYSA. Fortellere: Torgeir Melsæter, Sindre Søvik Erstad, Knut Maaseide, Malvin Dalhus, Jan Arild Hagen og flere andre som tok ordet. Tema: Historiske eiendommer, bedrifter, gateløp og andre kulturminner i nevnte område. Vi beveget oss i fotsporene til bl.a. hus-, skips-, gjerde- og røysbyggere i denne sentrale bydelen i Ålesund. Publikum: ca. 70 personer.

*15. september 2017. Sted: APOTEKERGATA og KIRKEGATA, fra Aksel Holms plass til "Murgaarden". Fortellere: Torgeir Melsæter, Solveig Eidsvik, Kenneth Dalen, Bjørg Stafseth Kristiansen, Erling Steffensen og andre som tok ordet. Tema: Vi rettet fokus mot butikker, bedrifter og institusjoner i nevnte gateløp gjennom tidene. Her ville vi særlig poengtere viktigheten av å opprettholde særpregede tradisjonsbedrifter og nisjebutikker samt fokusere på bruk av gamle lokaler i Ålesund sentrum. Publikum: ca. 100 personer. Jfr. bildeserie nederst på siden.

*11. september 2015. Sted: LATINSKOLEN, fra plana og gjennom flere rom i skolebygningen. Fortellere: Torgeir Melsæter, Oddmund Kjell Olsen, Per Even Kleive, Arve Tore Flem, Bjørn Jonson Dale, Leif Hovde. Tema: Latinskolens historie. Aalesund Historielag rettet i dette arrangementet fokus mot hva som skal skje med den ærverdige skolebygningen i fremtida. Publikum: ca. 60 personer. Jfr. Sunnmørspostens nettavis, 14.9.2015.

*12. september 2014. Sted: ASPØYA, fra Hans-Marta-huset til Eikhagen. Fortellere: Arve Tore Flem, Hans Roth-Hansen, Sverre Birkevold, Bjørn Jonson Dale, Olav Eik og slektninger av sistnevnte. Tema: En rekke emner, bl.a. Hans-Marta-huset, villaen til "Skjervakongen" Mikael Knutsen, Eikhagen m.m. Publikum: ca. 100 personer. Jfr. Nytt i Uka, 17.9.2014, s. 20.

*28. mai 2014. Sted: EINARVIKA, fra paviljongen i gågata til Sandborgvillaen. Fortellere: Bjørn Jonson Dale, Torgeir Melsæter, Jan Ove Steffensen. Tema: Einarvika sin historie fra 1600-tallet og fremover, snegleberget i parkanlegget ved Devoldvillaen, den såkalte Sandborgvillaen m.m. Publikum: ca. 80 personer. Jfr. Sunnmørspostens nettavis, 2.6.2014.

* * *

BILDESERIER fra Historiske vandringer:

historisk_vandring_15_9_2017.pdf

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av