Aalesund historielag

ble stiftet 26. mars 2014. Lagets formål er "å vekke interesse og skape forståelse for Ålesund bys historie, spre kunnskap om byens kulturarv og slå ring om dens kulturminner".

*

Historielaget er hjemmehørende i  Ålesund by. Siden starten har vi blitt godt mottatt i lokalmiljøet, og har inntatt rollen som viktig uavhengig faglig instans for bevaring av det kulturhistoriske og arkitektoniske særpreget her i byen.

Aalesund Historielag arrangerer historiske vandringer, foredrag og historisk-musikalske forestillinger. Videre engasjerer vi oss for bevaring av byens kulturminner. Historielaget har sendt bekymringsmeldinger til kommunen samt holdt flere presentasjoner om forskjellige emner i foreninger og organisasjoner. Medlemmer av  Aalesund Historielag har også involvert seg i faglige prosjekter her i byen innen kulturminnevern og annet historisk forskningsarbeid.

Til våre arrangementer har vi vanligvis en tilslutning av publikum på rundt 60-100 personer. Vår tilstedeværelse i Ålesund blir tydelig satt pris på da vi gjentatte ganger har fått positive tilbakemeldinger og henvendelser av forskjellig art.

*

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av