Aalesund historielag

ble stiftet 26. mars 2014 for "å vekke interesse og skape forståelse for Ålesunds historie samt spre kunnskap om kulturarven og slå ring om alle kulturminner".

*

Historielaget er hjemmehørende i  Ålesund by. Vi er blitt godt mottatt i lokalmiljøet og har inntatt rollen som viktig uavhengig faglig instans for bevaring av det kulturhistoriske og arkitektoniske særpreget her i byen. Dette er et område hvor Ålesund kommune, museer og andre kulturinstitusjoner i regionen ikke har engasjert seg nevneverdig de siste årene. Vi har altså truffet blink med vårt formål.

Aalesund Historielag arrangerer historiske vandringer, foredrag og historisk-musikalske forestillinger. Videre engasjerer styret seg for bevaring av byens kulturminner. Historielaget har sendt bekymringsmeldinger til kommunen samt holdt flere presentasjoner om forskjellige emner i foreninger og organisasjoner. Styret i Aalesund Historielag er også involvert i faglige prosjekter her i byen innen kulturminnevern og annet historisk forskningsarbeid.

Til våre arrangementer har vi en tilslutning av publikum på rundt 60-100 personer. Vår tilstedeværelse i Ålesund blir tydelig satt pris på da vi gjentatte ganger har fått positive tilbakemeldinger og henvendelser av forskjellig art. Media gir stadig god dekning fra vår virksomhet.

*

Aalesund Historielag ledes av et styre på sju personer med ett varamedlem. Samtlige engasjerer seg i lagets virksomhet på frivillig, idealistisk og ulønnet basis. Styret har for aktivitetsåret 2018/19 følgende sammensetning:

Leder                      Torgeir Melsæter

Nestleder               Anders Holtvedt Andersen

Sekretær                Sindre Søvik Erstad

Kasserer                 Reidun Kvien

Styremedlem         Odd-Østen Hurlen

Styremedlem         Kirsti Hopland

Styremedlem         Kjell Arne Slinning

Varamedlem          Siri Dale Reichel

*

I vår organisasjon har også følgende personer verv:

Revisorer:              Ola H. Grytten, Harald Gjørtz     

Valgkomité:           Jorunn Rygh (leder), Ingval Bortne, Bjørg Stafseth Kristiansen

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av