foreningsmerke for Aalesund historielag

logo_aalesund_historielag.png

Det symbolske foreningsmerket, eller logoen, til Aalesund Historielag viser en stilisert båt vendt mot venstre (heraldisk høyre). Fremstillingen er inspirert av Ålesunds byvåpen, og da særlig den versjonen som står over inngangsportalen til Aspøy skole mot øst. I båten befinner seg fire personer, kvinner og menn, kledt som fiskere. Seilet er ei oppslått bok med teksten "Aalesund Historielag" (i gotisk fraktur) og stiftelsesdatoen "26.3.2014" (i antikva).

Tematikken i merket viser Historielagets virke knyttet til Ålesunds viktigste næringsvei gjennom tidene, nemlig fiske, handel, sjøfart. Boka symboliserer kunnskapen om byens historie, som blir brakt trygt i havn av fiskerne i båten, dvs. av Historielaget. Fangsten er således selve informasjonen om byens fortid, som blir sikret og formidlet videre til nye generasjoner i nåtid og fremtid. Boka symboliserer i tillegg Ålesunds faste kulturminner og tradisjoner, som Historielaget søker å bevare. Personen til høyre holder ei fast hånd om roret og støtter samtidig boka. En person er opptatt med å studere kilder, mens en annen skriver Ålesunds historie inn i boka med fjærpenn. Personen til venstre har et fast grep om boka og sørger for å bevare kulturarven.

Toppen av masta er formet som en flamme. Denne symboliserer bybrannen i 1904, en av de store hendelsene i Ålesunds historie. I tillegg er flammen et gammelt symbol for intellektet, og henspiller således på Historielagets oppgave med å forske på, samt ivareta kunnskapen om, byhistoria. Flammen uttrykker til sist foreningens lidenskapelig engasjement for Ålesund by. Havet hvor båten seiler representerer Historielagets vide horisonter og enorme kildetilfang som skal utforskes. Bølgene danner fremst en spesiell formasjon, nemlig en såkalt "jugendknute". Denne henspiller på gjenreisningsbebyggelsen etter bybrannen. Jugendstilarkitekturen er i dag en av Ålesunds fremste merkevarer og identitetsskapende element. Båten er på vei gjennom de historiske tidsepokene, og symboliserer Historielagets langsiktige perspektiver i sitt virke.

Logoen er utformet av historiker dr. Torgeir Melsæter i nov./des. 2014, og ble endelig godkjent av styret i Aalesund Historielag den 17. feb. 2015.

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av