Kontakt oss

Alle interesserte kan bli medlemmer i Aalesund Historielag. Kontingenten sikrer at de fleste arrangementer vi organiserer er mulige å gjennomføre med gratis adgang for publikum. Som medlem støtter du opp om vårt engasjement for ivaretakelse av både kulturminner og kunnskap om Ålesunds verdifulle fortid. Styret svarer så langt det har kapasitet på alle mulige henvendelser angående byens historie. Vi kan også gi råd når det gjelder bevaring og restaurering av Ålesunds verneverdige hus og andre kulturminner.

*

KONTAKTINFORMASJON:

Aalesund Historielag

Postboks 150, 6001 ÅLESUND

Org.nr.: 914 248 051

E-post: aalesund.historielag@gmail.com

Kontonummer: 3910.52.84709

*

MEDLEMSKAP:

Enkeltmedlemskap: årskontingent kr 200,-

Familiemedlemskap: årskontingent kr 300,-

Student- og ungdomsmedlemskap: årskontingent kr 100,-

Firma- og institusjonsmedlemskap: årskontingent kr 500,-

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av