gjenreisningsbebyggelsen i ålesund

Notenesgata 12, et av de staselige murhusene oppført i Ålesund like etter bybrannen. Byggherre: fotograf E. O. Simonnæs, arkitekt: Eduard Carlén.
Notenesgata 12, et av de staselige murhusene oppført i Ålesund like etter bybrannen. Byggherre: fotograf E. O. Simonnæs, arkitekt: Eduard Carlén.

Aalesund Historielag er involvert i et meget omfattende forskningsprosjekt som går ut på å registrere og analysere hele murbebyggelsen oppført i årene etter den store bybrannen i Ålesund tidlig på 1900-tallet.

*

Etter Ålesund brant ned i 1904 ble byen i løpet av få år gjenreist. De nye husene i det såkalte murtvangområdet i sentrum fikk et enhetlig arkitektonisk preg i en blanding av jugendstil og historisme.

En vitenskapelig studie av hele denne bygningsmassen er aldri blitt utarbeidet. Pågående forskningsprosjekt er planlagt å munne ut i et banebrytende bokverk, som presenterer samtlige hus oppført i årene etter bybrannen. I alt dreier det seg om ca. 400 murhus. Mange av disse bygningene er i dag gått tapt eller fremstår i en noe endret utgave. Så godt det lar seg gjøre vil husene i presentasjonen bli rekonstruert til sin originale form på basis av tilgjengelige kilder. Videre vil her bli gjennomført stilhistoriske analyser av eksteriør og deler av interiør. Disse analysene knyttes særlig til bygningenes formål, bruk og funksjoner i forbindelse med byens representative sosiale og økonomiske strukturer.

Gjenreisningsbyen Ålesund inntar en sentral posisjon i norsk arkitektur fra tidlig 1900-tallet. Uten klare retningslinjer for estetisk utforming skapte arkitekter, byggherrer og bygningsarbeidere en unik ensartet bebyggelse. Eneste større vitenskapelige studie på dette feltet er Helga Stave Tvinnereim sin magisteravhandling Arkitektur i Ålesund 1904-1907, som ble utgitt i 1981. Her blir flere viktige aspekter ved utformingen av gjenreisningsbyen tematisert og enkelte utvalgte hus og arkitekter grundig studert. Oppfølgere til denne viktige boka har ikke kommet på markedet. Bokverket som nå er under utarbeidelse tar altså sikte på å fylle en stor lakune i faglitteraturen.

Målsettingen med forskningsprosjektet om gjenreisningsbebyggelsen i Ålesund er å gi folk et grundig oppslagsverk om et sentralt tema i norsk arkitekturhistorie samt øke bevisstheten omkring bevaring av kvalitetene og særpreget i Ålesunds tradisjonsrike bygningsmiljø.

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av