kilder til ålesunds historie

Aalesund, 1865, sett fra området Einarvika i sørvestlig retning mot Brunholmen.
Aalesund, 1865, sett fra området Einarvika i sørvestlig retning mot Brunholmen.

Aalesund Historielag har som mål å veilede interesserte i jakten på informasjon om byens historie. Kildene er mange og til dels vanskelig tilgjengelige. På sikt søker Historielaget å utarbeide en liste over kilder og litteratur om Ålesunds fortid.

*

Byen Ålesund vokste frem ved den naturlige havna mellom Aspøya og Nørvøya. I løpet av 1600-tallet etablerte flere handelsborgere seg i dette området og de små handelsstedene gav form til den første bydannelsen. I 1793 ble Ålesund ladested og i 1848 fikk stedet full status som by. Utover i andre halvdel av 1800-tallet vokste Ålesund kraftig på alle slags måter. Folketallet økte betraktelig, gateløp og bebyggelse ble utbygd, foreninger og institusjoner etablerte seg og næringslivet knyttet til fiske, handel, sjøfart, håndverk m.m. blomstret. Det er nettopp i denne perioden Ålesund vokste frem som en virkelig by med alle samfunns- og bygningsmessige nyanser.

Aalesund Historielag ser det som en viktig oppgave å gi veiledning til folk som ønsker å fordype seg i alle slags temaer fra Ålesunds omfangsrike historie. Vi ser det som nyttig å engasjere oss i utarbeidelsen av en kommentert bibliografi til Ålesunds historie. Enorme mengder litteratur om temaer fra byens fortid er gjennom tidene blitt utgitt. Store deler av disse skriftene mangler et vitenskapelig referanseapparat som kan føre interesserte lesere videre i temaene frem til selve kildene om Ålesunds historie.

Aalesund Historielag ønsker her å bidra til å øke den allmenne historiske innsikten og kunnskapen blant folk flest. Vi har som mål etter hvert å kunne presentere resultater av vårt arbeid med en kommentert historisk bibliografi. Styret tar gjerne i mot tips fra publikum om kilder og litteratur som bør integreres i bibliografien.

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av