publikasjoner

Aalesund Historielag sin første historiske publikasjon ble utgitt i 2019, nemlig en Femårsberetning om historielagets virke siden starten i 2014.
Aalesund Historielag sin første historiske publikasjon ble utgitt i 2019, nemlig en Femårsberetning om historielagets virke siden starten i 2014.

I løpet av de første fem årene av sitt virke utgav Aalesund Historielag ingen historiske beretninger eller skrifter. Styret prioriterte i denne perioden å bygge opp organisasjonen og konsentrere virksomheten til andre aktiviteter innen formidling av og engasjement for ålesundsk byhistorie, kulturarv og kulturminnevern.

*

Aalesund Historielag er imidlertid ikke bare opptatt av å utforske fortida og formidle denne til folk. Vi ønsker også at ettertida skal ha muligheten til å få kjennskap til nåtida vi lever i. Historielagets eget virke er sånn sett viktig å feste til papiret.

Den 26. mars 2019 var det fem år siden stiftelsen av Aalesund Historielag, og i den anledning besluttet styret å utgi historielagets første publikasjon i form av en Femårsberetning om lagets virksomhet. Beretningen omfatter 40 sider tekst/bilder forfattet og redigert av Torgeir Melsæter, og den gir et lite sammendrag av aktivitetene i Aalesund Historielag siden starten i 2014.

Femårsberetningen er bygd opp i fem tematiske kapitler med et mer eller mindre kronologisk innhold. I første kapittel blir historielagets organisasjon redegjort for. De følgende fire kapitlene tar for seg selve aktivitetene i laget siden stiftelsen, med tematiske overskrifter knyttet til kulturarv og kulturminnevern, historiske vandringer, historisk-musikalske forestillinger samt foredag og diverse aktiviteter.

Foreliggende Femårsberetning kan kanskje danne utgangspunktet for en permanent skriftserie for Aalesund Historielag i fremtida.

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av